first-meeting-expertgroup-AERFIT

Eerste bijeenkomst expertgroep AERFIT veelbelovend

De eerste grote bijeenkomst voor het project AERFIT is goed verlopen. De aanwezige experts zijn ervan overtuigd dat de FHVI-technologie na een succesvolle pilot in Putten in andere steden toegepast zal worden.

Naast de bestaande projectgroep van AERFIT waren deelnemers aanwezig van de Universiteit van Utrecht, TU Delft, German University of Technology Oman, Vitens, Waterschap Vallei en Veluwe, Vlario (B), Büro für Hydrogeologie uit Duitsland en andere belanghebbenden.

De FHVI-techniek wordt momenteel getest in Potsdam in Duitsland. Stefan Ebneth van Hölscher Wasserbau vertelde over de bevindingen van dit demonstratieproject. De experts waren zeer geïnteresseerd en onderstreepten het belang om deze resultaten mee te nemen in het project in Putten. Overige presentaties toonden de doelstellingen van het EU LIFE project, de technische werking van de FHVI-techniek en de onderlinge samenwerking.

Eén van de conclusies die de experts stelden was dat FHVI voor een bredere toepassing kan worden ingezet dan alleen regenwater. De techniek zou ook een rol kunnen spelen bij andere vormen van het infiltreren van schoon water. Nadruk werd gelegd op het monitoren van de projectresultaten, evenals het meten van de waterkwaliteit na infiltratie. Goede monitoring zal doorslaggevend zijn voor succesvolle reproduceerbaarheid van de techniek op andere locaties.