7 november 2023: Symposium Regenwater; Geen druppel de straat uit!

Door klimaatverandering worden we geconfronteerd met heviger regenbuien. Dit resulteert in overlast en schade voor huizen, bedrijven en openbare voorzieningen. De hiermee gepaard gaande ‘water op straat’ situaties herbergen ook nog een gezondheidsrisico.

De afgelopen jaren is veel gedaan om de overlast te minimaliseren. Er zijn diverse oplossingen op de markt gekomen met elk hun voor- en nadelen. In feite is er bij de oplossingen sprake van afvoeren naar open water of plaatselijke infiltratie.

In het symposium worden de langjarige operationele ervaringen van wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie met elkaar vergeleken. Hierbij wordt onder meer ingegaan op randverschijnselen als vervuiling en beheer. De intentie van het symposium is dat de bezoeker na afloop voor zijn eigen situatie een betere keuze kan maken. Wat zijn bij regenwater problemen in stad of dorp de kansen van afkoppelen en infiltreren?. Op het symposium wordt ook ingegaan op de (technisch/juridische) situatie in België en Duitsland.

 • Doelgroep: medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.
 • Datum: 7 november 2023
 • Plaats: RAI Amsterdam
 • Dagvoorzitter: Bert Palsma (STOWA)

Programma

 • 9.30 – 10.00 Inloop
 • 10.00 – 10.15 Inleiding door Bert Palsma (STOWA)
 • 10.15 – 10.30 Tommy Bolleboom (Rijkswaterstaat) – Ontwikkelpad Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • 10.30 – 11.00 Floris Boogaard (Hanze Hogeschool/Deltares) – Overzicht van (inter-)nationale ervaringen met infiltratie van regenwater
 • 11.00 – 11.30 Erik Laurentzen (gemeente Arnhem) en Sidney Stax (gemeente Nijmegen) – Hoe goed werken infiltratie voorzieningen in Arnhem en Nijmegen en wat zijn de beheersaspecten
 • 11.30 – 11.45 Koffiepauze
 • 11.45 – 12.30 Baptist Vlaeminck (stad Leuven (België)) – Participatieve klimaatadaptatie op wijkniveau in Leuven
 • 12.30 – 12.45 Frank Smits (gemeente Amsterdam) – Rainproof Rivierenbuurt Amsterdam
 • 11.30 – 12.00 Bernie ter Steege (gemeente Apeldoorn) en Lars Lamers (Lamers Water) – Ervaringen met diepte infiltratie (DSI/FHVI) van voorgezuiverd hemelwater in Apeldoorn
 • 12.00 – 12.45 Baptist Vlaeminck (stad Leuven (België)) – Participatieve klimaatadaptatie op wijkniveau in Leuven
 • 12.45 – 14.15 Walking lunch en bezoek Rainproof project Rivierenbuurt, Amsterdam
 • 14.15 – 14.45 Bernie ter Steege (gemeente Apeldoorn) en Lars Lamers (Lamers Water) – Ervaringen met diepte infiltratie (DSI/FHVI) van voorgezuiverd hemelwater in Apeldoorn
 • 14.45 – 15.30 Samenvatting en vragen
 • 15.30 Sluiting met hapjes en drankjes

Deelname & kosten

 • Het symposium is kosteloos te bezoeken door leden van Netwerk Kans, leden van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), leden van RIONED en contribuanten van de STOWA.
 • Andere deelnemers betalen 195 euro (ex BTW)
 • Alle deelnemers kunnen ook de beurs (Aquatech) bezoeken.
 • De voertaal is Nederlands (m.u.v. Duitse bijdrage.
 • Opgave op de website van KNW.

Door klimaatverandering worden we geconfronteerd met heviger regenbuien. Dit resulteert in overlast en schade voor huizen, bedrijven en openbare voorzieningen. De hiermee gepaard gaande ‘water op straat’ situaties herbergen ook nog een gezondheidsrisico.

De afgelopen jaren is veel gedaan om de overlast te minimaliseren. Er zijn diverse oplossingen op de markt gekomen met elk hun voor- en nadelen. In feite is er bij de oplossingen sprake van afvoeren naar open water of plaatselijke infiltratie.

In het symposium worden de langjarige operationele ervaringen van wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie met elkaar vergeleken. Hierbij wordt onder meer ingegaan op randverschijnselen als vervuiling en beheer. De intentie van het symposium is dat de bezoeker na afloop voor zijn eigen situatie een betere keuze kan maken. Wat zijn bij regenwater problemen in stad of dorp de kansen van afkoppelen en infiltreren?. Op het symposium wordt ook ingegaan op de (technisch/juridische) situatie in België en Duitsland.

 • Doelgroep: medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.
 • Datum: 7 november 2023
 • Plaats: RAI Amsterdam
 • Dagvoorzitter: Bert Palsma (STOWA)

Programma

 • 9.30 – 10.00 Inloop
 • 10.00 – 10.15 Inleiding door Bert Palsma (STOWA)
 • 10.15 – 10.30 Tommy Bolleboom (Rijkswaterstaat) – Ontwikkelpad Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie
 • 10.30 – 11.00 Floris Boogaard (Hanze Hogeschool/Deltares) – Overzicht van (inter-)nationale ervaringen met infiltratie van regenwater
 • 11.00 – 11.30 Erik Laurentzen (gemeente Arnhem) en Sidney Stax (gemeente Nijmegen) – Hoe goed werken infiltratie voorzieningen in Arnhem en Nijmegen en wat zijn de beheersaspecten
 • 11.30 – 11.45 Koffiepauze
 • 11.45 – 12.30 Baptist Vlaeminck (stad Leuven (België)) – Participatieve klimaatadaptatie op wijkniveau in Leuven
 • 12.30 – 12.45 Frank Smits (gemeente Amsterdam) – Rainproof Rivierenbuurt Amsterdam
 • 11.30 – 12.00 Bernie ter Steege (gemeente Apeldoorn) en Lars Lamers (Lamers Water) – Ervaringen met diepte infiltratie (DSI/FHVI) van voorgezuiverd hemelwater in Apeldoorn
 • 12.00 – 12.45 Baptist Vlaeminck (stad Leuven (België)) – Participatieve klimaatadaptatie op wijkniveau in Leuven
 • 12.45 – 14.15 Walking lunch en bezoek Rainproof project Rivierenbuurt, Amsterdam
 • 14.15 – 14.45 Bernie ter Steege (gemeente Apeldoorn) en Lars Lamers (Lamers Water) – Ervaringen met diepte infiltratie (DSI/FHVI) van voorgezuiverd hemelwater in Apeldoorn
 • 14.45 – 15.30 Samenvatting en vragen
 • 15.30 Sluiting met hapjes en drankjes

Deelname & kosten

 • Het symposium is kosteloos te bezoeken door leden van Netwerk Kans, leden van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), leden van RIONED en contribuanten van de STOWA.
 • Andere deelnemers betalen 195 euro (ex BTW)
 • Alle deelnemers kunnen ook de beurs (Aquatech) bezoeken.
 • De voertaal is Nederlands (m.u.v. Duitse bijdrage.
 • Opgave op de website van KNW.