Testlocatie Werder (Duitsland) toont succesvolle infiltratie

Naast verschillende testlocaties in Nederland is er ook een testlocatie geïnstalleerd in Werder, in het noordoosten van Duitsland door Hölscher Wasserbau GmbH. De testopstelling bestaat uit 8 FHVI-infiltratie-eenheden met een totale diepte tot 25,0 m onder het maaiveld. Op de testlocatie wordt regenwater opgevangen op een plat dak naast de testlocatie en direct naar het infiltratieveld […]

Lees verder

Aerfit Litouwen

In 2023 is een proef uitgevoerd met FHVI in Litouwen. Bij de Domeikava Bibliotheek in Kaunas heeft een lokaal boorbedrijf, onder leiding van Henk van Tongeren Water & Techniek, vier FHVI-putten gegraven met twee voorfilters. Door het AERFIT team is een Werkplan opgesteld. Daarbij is de laatste techniek ingezet, waarbij is geleerd van eerdere proeven […]

Lees verder

Lekenrapport Aerfit

Over het Aerfit-project is eind 2023 een Lekenrapport uitgekomen. Hierin leggen we in begrijpelijke taal uit wat Aerfit inhoudt. Zo vertellen we waarom er nieuwe methodes voor hemelwaterafvoer nodig zijn, waarvan onze FHVI (Fast High Volume Infiltration) een interessant voorbeeld is. Per locatie moet bekeken worden welke methode het meest geschikt is. Ook leggen we […]

Lees verder