Gemeente Apeldoorn klimaatrobuust

Gemeente Apeldoorn heeft klimaatissues hoog op de agenda staan en wil in 2050 klimaat robuust zijn. Zo koppelt de gemeente sinds 2006 regenwater af van het riool. Zij doen dat op verschillende manieren. Een van deze manieren is het slaan van putten. Zij maken hierbij gebruik van de FHVI-techniek.

Impact op bewoners

De putten worden van 2019 tot en met 2022 aangelegd op diverse locaties in de gemeente. De brochure voor bewoners geeft hierover meer informatie. De overlast wordt voor burgers zoveel mogelijk beperkt, onder meer door de aanleg van de putten zoveel mogelijk met andere werkzaamheden te combineren. Bewoners worden geïnformeerd zodra er in hun buurt een put wordt geslagen.

Apeldoorn pilotproject

Het slaan van putten met de FHVI-techniek is een pilotproject gesubsidieerd door de EU.  Na aanleg worden de putten nog twee jaar gemonitord, zodat overheden en professionals in Nederland en de EU schade door wateroverlast in stedelijke gebieden in de EU kunnen voorkomen. Deze inzichten zijn dus ook belangrijk voor gemeente Apeldoorn.

Inzichten van eerdere pilots

Er zijn al eerder pilots gedraaid, onder meer in Putten. Deze pilot is op 28 februari 2019 afgerond. Een belangrijke conclusie was dat het belangrijk is om het regenwater van te voren te zuiveren. Anders raken de infiltratieputten snel verstopt door het vuil dat met het regenwater wordt meegevoerd. Deze kennis wordt, samen met de resultaten van een proef in Ugchelen, meegenomen in het AERFIT-project in Apeldoorn.