Testlocatie Werder (Duitsland) toont succesvolle infiltratie

Naast verschillende testlocaties in Nederland is er ook een testlocatie geïnstalleerd in Werder, in het noordoosten van Duitsland door Hölscher Wasserbau GmbH. De testopstelling bestaat uit 8 FHVI-infiltratie-eenheden met een totale diepte tot 25,0 m onder het maaiveld. Op de testlocatie wordt regenwater opgevangen op een plat dak naast de testlocatie en direct naar het infiltratieveld […]

Lees verder

Aerfit Litouwen

In 2023 is een proef uitgevoerd met FHVI in Litouwen. Bij de Domeikava Bibliotheek in Kaunas heeft een lokaal boorbedrijf, onder leiding van Henk van Tongeren Water & Techniek, vier FHVI-putten gegraven met twee voorfilters. Door het AERFIT team is een Werkplan opgesteld. Daarbij is de laatste techniek ingezet, waarbij is geleerd van eerdere proeven […]

Lees verder

Lekenrapport Aerfit

Over het Aerfit-project is eind 2023 een Lekenrapport uitgekomen. Hierin leggen we in begrijpelijke taal uit wat Aerfit inhoudt. Zo vertellen we waarom er nieuwe methodes voor hemelwaterafvoer nodig zijn, waarvan onze FHVI (Fast High Volume Infiltration) een interessant voorbeeld is. Per locatie moet bekeken worden welke methode het meest geschikt is. Ook leggen we […]

Lees verder

Verslag symposium Regenwater; Geen druppel de straat uit!

In het symposium ‘Regenwater; Geen druppel de straat uit!’ zijn de langjarige operationele ervaringen van wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie met elkaar vergeleken. Hierbij is onder meer ingegaan op randverschijnselen als vervuiling en beheer. De intentie van het symposium was dat de bezoeker na afloop voor zijn eigen situatie een betere keuze zou kunnen maken. […]

Lees verder

7 november 2023: Symposium Regenwater; Geen druppel de straat uit!

Door klimaatverandering worden we geconfronteerd met heviger regenbuien. Dit resulteert in overlast en schade voor huizen, bedrijven en openbare voorzieningen. De hiermee gepaard gaande ‘water op straat’ situaties herbergen ook nog een gezondheidsrisico. De afgelopen jaren is veel gedaan om de overlast te minimaliseren. Er zijn diverse oplossingen op de markt gekomen met elk hun […]

Lees verder

AERFIT in magazine ‘Land & Water’

Riolering was het hoofdthema van het magazine Land + Water van lente 2022. In het artikel ‘Infiltratieputten tegen wateroverlast’ stond het AERFIT-project centraal. In het artikel is aandacht voor het handige nieuwe filtersysteem dat gebruik maakt van een buiten- en binnenfilter. Zo wordt verstopping voorkomen. Het binnenfilter blijkt ook andere vervuiling tegen te houden, zoals […]

Lees verder

Bezoek van Life-monitor

De ‘Monitor’ vanuit het LIFE+ programma bracht op 8 september j.l. een bezoek op locatie. Zij kreeg een presentatie over het Nederlandse en Duitse deel van het project en was ter plekke aanwezig toen aan de Bergakkerweg in Loenen een nieuwe FHVI-put werd geboord. Ook controleerde de Monitor een aantal administratieve zaken. Dergelijke monitor bezoeken […]

Lees verder

Gemeente Hilversum en Waternet bezoeken Apeldoorn

In de gemeente Hilversum zorgt zware regenval regelmatig voor problemen. Er zijn nauwelijks mogelijkheden om het hemelwater naar oppervlaktewater af te voeren en ook de afvoer via de riolering is geen optie. In Apeldoorn kregen medewerkers van gemeente Hilversum en Waternet uitleg over de FHVI-technologie en bekeken ze de werking in de praktijk. Gemeente Apeldoorn […]

Lees verder

Van probleem naar oplossing in de Gentiaanstraat in Apeldoorn

In Apeldoorn wordt op steeds meer plekken de FHVI-techniek toegepast. Zo ook in de Gentiaanstraat in de wijk Zevenhuizen. Dit bleek een ideale locatie te zijn voor een FHVI-test case.  Wateroverlast Een aantal pleintjes in deze straat waren jaren geleden al afgekoppeld van het riool. Hierbij was gebruik gemaakt van ondiepe, verticale infiltratie. Het was […]

Lees verder

Apeldoorn klimaatbestendig

Net als veel andere steden kampt Apeldoorn met wateroverlast tijdens extreme regenbuien. Gemeente Apeldoorn koppelt daarom het hemelwater af van het riool met behulp van 150 DSI® infiltratieputten. Het is een pilotproject waar heel Europa van kan leren. Samenwerken en monitoren De afkoppeling en infiltratie van hemelwater in Apeldoorn wordt gesubsidieerd vanuit het LIFE-programme van […]

Lees verder