AERFIT in magazine ‘Land & Water’

Riolering was het hoofdthema van het magazine Land + Water van lente 2022. In het artikel ‘Infiltratieputten tegen wateroverlast’ stond het AERFIT-project centraal. In het artikel is aandacht voor het handige nieuwe filtersysteem dat gebruik maakt van een buiten- en binnenfilter. Zo wordt verstopping voorkomen. Het binnenfilter blijkt ook andere vervuiling tegen te houden, zoals […]

Lees verder

Bezoek van Life-monitor

De ‘Monitor’ vanuit het LIFE+ programma bracht op 8 september j.l. een bezoek op locatie. Zij kreeg een presentatie over het Nederlandse en Duitse deel van het project en was ter plekke aanwezig toen aan de Bergakkerweg in Loenen een nieuwe FHVI-put werd geboord. Ook controleerde de Monitor een aantal administratieve zaken. Dergelijke monitor bezoeken […]

Lees verder

Gemeente Hilversum en Waternet bezoeken Apeldoorn

In de gemeente Hilversum zorgt zware regenval regelmatig voor problemen. Er zijn nauwelijks mogelijkheden om het hemelwater naar oppervlaktewater af te voeren en ook de afvoer via de riolering is geen optie. In Apeldoorn kregen medewerkers van gemeente Hilversum en Waternet uitleg over de FHVI-technologie en bekeken ze de werking in de praktijk. Gemeente Apeldoorn […]

Lees verder

Van probleem naar oplossing in de Gentiaanstraat in Apeldoorn

In Apeldoorn wordt op steeds meer plekken de FHVI-techniek toegepast. Zo ook in de Gentiaanstraat in de wijk Zevenhuizen. Dit bleek een ideale locatie te zijn voor een FHVI-test case.  Wateroverlast Een aantal pleintjes in deze straat waren jaren geleden al afgekoppeld van het riool. Hierbij was gebruik gemaakt van ondiepe, verticale infiltratie. Het was […]

Lees verder

Apeldoorn klimaatbestendig

Net als veel andere steden kampt Apeldoorn met wateroverlast tijdens extreme regenbuien. Gemeente Apeldoorn koppelt daarom het hemelwater af van het riool met behulp van 150 DSI® infiltratieputten. Het is een pilotproject waar heel Europa van kan leren. Samenwerken en monitoren De afkoppeling en infiltratie van hemelwater in Apeldoorn wordt gesubsidieerd vanuit het LIFE-programme van […]

Lees verder

Goed op weg: twintig nieuwe FHVI-putten in Apeldoorn

Henk van Tongeren Water & Techniek heeft in 2020 twintig nieuwe FHVI-putten geplaatst in Apeldoorn. Ze zijn onderdeel van de afspraak om in het kader van het Aerfit-project in drie jaar tijd 150 van deze putten te realiseren. Voor 2021 staan 50 nieuwe putten op de planning. Het plaatsen van een FHVI-put is een behoorlijke […]

Lees verder

Animatie over FHVI-techniek online

Bent u veel met FHVI bezig en wilt u de techniek graag op eenvoudige wijze aan anderen uitleggen? Of bent u juist nog niet zo bekend met de techniek en hebt u meer informatie nodig? Bekijk dan hier de animatie. De animatie legt in twee minuten op illustrerende wijze uit hoe FHVI-techniek werkt en wanneer […]

Lees verder

Brussel vereert LIFE AERFIT met locatiebezoek in Apeldoorn

Het project LIFE AERFIT in Apeldoorn werd vereerd met een locatiebezoek vanuit Brussel. Kinnie de Beule kwam namens het monitoringsteam Neemo naar de stad om de eerste resultaten van het project te aanschouwen. Hiervoor stapte zij tijdens een koude, mistige decemberdag samen met de stuurgroep van LIFE AERFIT op de fiets voor een ronde door […]

Lees verder