Nieuws

  • first-meeting-expertgroup-AERFITEerste bijeenkomst expertgroep AERFIT veelbelovend
    De eerste grote bijeenkomst voor het project AERFIT is goed verlopen. De aanwezige experts zijn ervan overtuigd dat de FHVI-technologie na een succesvolle pilot in Putten in andere steden toegepast zal worden. Naast de bestaande projectgroep van AERFIT waren deelnemers ...

Innovatie in regenwaterinfiltratie

De scenario’s van klimaatverandering voorspellen meer extreme neerslag. Vooral in stedelijke gebieden zal dat snel tot wateroverlast leiden omdat grote hoeveelheden regenwater hier niet snel kunnen worden afgevoerd.

Met de techniek van Fast High Volume Infiltration (FHVI) worden binnen korte tijd grote hoeveelheden regenwater in de waterafvoerende lagen in de grond geïnfiltreerd. Het systeem is relatief eenvoudig en neemt niet veel ruimte in waardoor het goed in stedelijke gebieden toegepast kan worden. De techniek is duurzaam en brengt op de lange termijn minder kosten en onderhoud met zich mee dan andere systemen. Infiltratie van regenwater gaat ook uitdroging van de bodem tegen.

EU LIFE-project AERFIT

FHVI is een systeem dat regenwater direct in de waterafvoerende lagen in de bodem infiltreert. De FHVI-techniek is getest in Duitsland en Nederland met goede resultaten waardoor het in aanmerking komt voor EU subsidie vanuit LIFE.

Met de subsidie wordt een pilotproject uitgevoerd in de gemeente Putten. In 2017 worden in Putten 570 FHVI-infiltratieputten aangebracht. Deze putten worden twee jaar lang gemonitord. De resultaten worden richting overheden en professionals in Nederland en de EU verspreid met als doel door toepassing van FHVI schade door wateroverlast in stedelijke gebieden in de EU te voorkomen.

Doelstellingen LIFE AERFIT

  • Bewijs leveren van de effectiviteit van de techniek bij extreme regenval (T10), de wijdverspreide toepasbaarheid, schaalbaarheid en de gunstige kosten ten opzichte van andere technieken.
  • Verspreiden van de resultaten van het project richting overheden en professionals in de EU.

Pilotproject in Putten

De gemeente Putten is gekozen als proeflocatie omdat dit gebied veel last heeft van wateroverlast door regenval. Het gebied heeft te oppervlaktewater om alle regenwater af te voeren. De gemeente heeft klimaatissues hoog op de agenda staan en de afkoppeling van regenwater is een speerpunt. Bovendien beschikt de gemeente over een uitgebreide analyse waaronder een hydrologische modellering van het terrein en een overzicht van de meest kwetsbare gebieden. Dit is een belangrijk hulpmiddel bij het toepassen van de FHVI-techniek.