Bezoek van Life-monitor

De ‘Monitor’ vanuit het LIFE+ programma bracht op 8 september j.l. een bezoek op locatie. Zij kreeg een presentatie over het Nederlandse en Duitse deel van het project en was ter plekke aanwezig toen aan de Bergakkerweg in Loenen een nieuwe FHVI-put werd geboord. Ook controleerde de Monitor een aantal administratieve zaken. Dergelijke monitor bezoeken […]

Lees verder

Gemeente Hilversum en Waternet bezoeken Apeldoorn

In de gemeente Hilversum zorgt zware regenval regelmatig voor problemen. Er zijn nauwelijks mogelijkheden om het hemelwater naar oppervlaktewater af te voeren en ook de afvoer via de riolering is geen optie. In Apeldoorn kregen medewerkers van gemeente Hilversum en Waternet uitleg over de FHVI-technologie en bekeken ze de werking in de praktijk. Gemeente Apeldoorn […]

Lees verder