AERFIT in magazine ‘Land & Water’

Riolering was het hoofdthema van het magazine Land + Water van lente 2022. In het artikel ‘Infiltratieputten tegen wateroverlast’ stond het AERFIT-project centraal. In het artikel is aandacht voor het handige nieuwe filtersysteem dat gebruik maakt van een buiten- en binnenfilter. Zo wordt verstopping voorkomen. Het binnenfilter blijkt ook andere vervuiling tegen te houden, zoals […]

Lees verder