DSI® krijgt subsidie vanuit EU

De EU heeft een subsidie vanuit LIFE toegekend voor het toepassen van regenwaterinfiltratie met de DSI®-techniek. In Putten worden in 2017 met een EU LIFE-subsidie 570 DSI®-infiltratieputten gerealiseerd. In de twee jaar daarna worden deze infiltratieputten gemonitord. Het EU LIFE project genaamd AERFIT (Adaptation to Extreme Rainfall) is een demonstratie van de DSI®-techniek om schade veroorzaakt door hevige regenval te voorkomen in stedelijke gebieden in de EU.

De gemeente Putten is gekozen als proeflocatie. De gemeente ondervindt veel wateroverlast door regenval. Het gebied heeft te weinig oppervlaktewater om het regenwater afdoende af te voeren. De gemeente Putten heeft klimaatissues hoog op de agenda staan en de afkoppeling van regenwater van de riolering is een speerpunt. Ook beschikt de gemeente over een uitgebreide analyse van het terrein in de vorm van onder andere een hydrologische modellering en een overzicht van de meest kwetsbare gebieden.

Naast het pilotproject loopt een onderzoek naar DSI® in Utrecht vanuit de Universiteit Utrecht en de TU Delft in opdracht van het NWO-domein Toegepaste en Technische Wetenschappen (TTW, voorheen Technologiestichting STW). In Werder (Havel) in Duitsland wordt een demonstratieproject uitgevoerd met DSI® regenwaterinfiltratie.

De resultaten worden richting overheden en professionals in Nederland en de EU breed verspreid met als doel door toepassing van DSI® schade door wateroverlast in Europese stedelijke gebieden te voorkomen.

Lees meer informatie over de DSI®-techniek op de website van O2dit.