Lekenrapport Aerfit

Over het Aerfit-project is eind 2023 een Lekenrapport uitgekomen. Hierin leggen we in begrijpelijke taal uit wat Aerfit inhoudt. Zo vertellen we waarom er nieuwe methodes voor hemelwaterafvoer nodig zijn, waarvan onze FHVI (Fast High Volume Infiltration) een interessant voorbeeld is.

Per locatie moet bekeken worden welke methode het meest geschikt is. Ook leggen we uit dat FHVI oorspronkelijk in Duitsland ontworpen is voor bouwlocaties waar opwellend water afgevoerd wordt naar een diepere watervoerende laag.

Maar FHVI blijkt ook erg effectief voor de infiltratie van grote hoeveelheden regenwater. Wel is er dan een voorzuivering nodig, die ook in het kader van dit project is ontworpen. Dit een simpel systeem waarbij het water door 1 kuub zand en grond wordt geleid, waarop verontreinigingen eruit gefilterd worden. Het zand-grindmengsel is eenvoudig te vervangen en eventueel, na reiniging, opnieuw te gebruiken.

Lees hier het lekenrapport.