Verslag symposium Regenwater; Geen druppel de straat uit!

In het symposium ‘Regenwater; Geen druppel de straat uit!’ zijn de langjarige operationele ervaringen van wadi’s, ondiepe en diepe infiltratie met elkaar vergeleken. Hierbij is onder meer ingegaan op randverschijnselen als vervuiling en beheer.

De intentie van het symposium was dat de bezoeker na afloop voor zijn eigen situatie een betere keuze zou kunnen maken. Wat zijn bij regenwater problemen in stad of dorp de kansen van afkoppelen en infiltreren?.

Op het symposium is ook ingegaan op de (technisch/juridische) situatie in België.

Download op de website van Stowa de presentaties van de sprekers.

 

Deelnemers: 98 medewerkers van gemeenten, waterschappen, provincies en drinkwaterbedrijven.
Datum: 7 november 2023
Plaats: RAI Amsterdam
Dagvoorzitters: Bert Palsma (STOWA) en Floris Boogaars (Hanze Hogeschool/Deltares)
Programma: U vindt het programma hier

Het symposium was kosteloos te bezoeken door leden van Netwerk Kans, leden van Koninklijk Nederlands Waternetwerk (KNW), leden van RIONED en contribuanten van de STOWA.