Testlocatie Werder (Duitsland) toont succesvolle infiltratie

Naast verschillende testlocaties in Nederland is er ook een testlocatie geïnstalleerd in Werder, in het noordoosten van Duitsland door Hölscher Wasserbau GmbH. De testopstelling bestaat uit 8 FHVI-infiltratie-eenheden met een totale diepte tot 25,0 m onder het maaiveld. Op de testlocatie wordt regenwater opgevangen op een plat dak naast de testlocatie en direct naar het infiltratieveld geleid. In totaal werd er tijdens de observatieperiode van 1 jaar 73,2 m3 geïnfiltreerd in het grondwater. Ongeveer 20% van de totale neerslag viel in juni 2023, 11,5 m³ tijdens één regenbui binnen 24 uur.

Samengevat stijgen de waterniveaus in de infiltratie-eenheden niet meer dan 1,5 m boven het rustwaterniveau. Alle infiltratie-units vertonen waterniveaus die direct na het stoppen van de regenval terugkeren naar het rustwaterniveau. Dit is een indicatie dat alle infiltratievoorzieningen na een jaar nog steeds een goede hydraulische verbinding met de waterdoorlatende laag hebben en het regenwater direct naar het grondwater afvoeren. Dit wijst erop dat de afvoercapaciteit van de zuiveringseenheid, bestaande uit een grove zeef en een grindfilter, het afgelopen jaar niet is afgenomen.

Samengevat toonden de monitoringgegevens aan dat infiltratie van regenwater kan slagen, zelfs op locaties met minder ideale omstandigheden zoals inhomogene uitbreiding van de hydraulische geleidbaarheid en lage grondwaterniveaus.

Lees het volledige rapport hier (in het Engels).Naast verschillende testlocaties in Nederland is er ook een testlocatie geïnstalleerd in Werder, in het noordoosten van Duitsland door Hölscher Wasserbau GmbH. De testopstelling bestaat uit 8 FHVI-infiltratie-eenheden met een totale diepte tot 25,0 m onder het maaiveld. Op de testlocatie wordt regenwater opgevangen op een plat dak naast de testlocatie en direct naar het infiltratieveld geleid. In totaal werd er tijdens de observatieperiode van 1 jaar 73,2 m3 geïnfiltreerd in het grondwater. Ongeveer 20% van de totale neerslag viel in juni 2023, 11,5 m³ tijdens één regenbui binnen 24 uur.

Samengevat stijgen de waterniveaus in de infiltratie-eenheden niet meer dan 1,5 m boven het rustwaterniveau. Alle infiltratie-units vertonen waterniveaus die direct na het stoppen van de regenval terugkeren naar het rustwaterniveau. Dit is een indicatie dat alle infiltratievoorzieningen na een jaar nog steeds een goede hydraulische verbinding met de waterdoorlatende laag hebben en het regenwater direct naar het grondwater afvoeren. Dit wijst erop dat de afvoercapaciteit van de zuiveringseenheid, bestaande uit een grove zeef en een grindfilter, het afgelopen jaar niet is afgenomen.

Samengevat toonden de monitoringgegevens aan dat infiltratie van regenwater kan slagen, zelfs op locaties met minder ideale omstandigheden zoals inhomogene uitbreiding van de hydraulische geleidbaarheid en lage grondwaterniveaus.

Lees het volledige rapport hier (in het Engels).