Toepassing van de DSI-techniek in de gemeente Putten

In opdracht van de gemeente Putten heeft Anacon-Infra een technische evaluatie uitgevoerd voor de toepassing van de DSI-techniek in deze gemeente. Vanaf het najaar van 2016 tot 2018 zijn verschillende filteroplossingen getest, waaronder ook voorfiltersystemen van andere leveranciers.

Hierbij waren vooral beheeraspecten en mogelijke vervuiling van het systeem belangrijke aandachtspunten. Jammer genoeg heeft echter geen van de geteste filteroplossingen tot een bevredigend resultaat geleid die grootschalig toegepast zou kunnen worden in de gemeente Putten.

Verstopte filters

Toepassing van DSI als primaire infiltratievoorziening werkte niet met de gebruikte filteroplossingen, omdat het DSI-filter in de ontvangstput dichtsloeg. Dit werd veroorzaakt doordat het regenwater niet genoeg werd gereinigd. Vervuiling van de filters en de daarmee teruglopende innamecapaciteit gaven te veel risico op wateroverlast en hoge beheerskosten vanwege reiniging.

Vergelijking met andere projecten

In overleg met de projectpartners zijn de resultaten uit de proef in Putten vergeleken met drie ander operationele projecten waar DSI wordt toegepast: projecten in de gemeente Epe, de gemeente Brummen en Potsdam (Duitsland). Hieruit bleek dat DSI naar behoren werkt in Epe en Brummen, omdat daar gebruik werd gemaakt van een extra filtratiesysteem.

Reinigen regenwater essentieel

Uit deze test in de gemeente Putten komt naar voren dat reiniging van het regenwater essentieel is voor het succesvol toepassen van DSI. Wanneer dat voldoende gebeurt, kan DSI op een waardevolle manier toegepast worden.