FHVI

Afkoppelen hemelwater

De techniek van Fast High Volume Infiltration (FHVI) maakt gebruik van infiltratieputten waarmee regenwater in het watervoerende pakket in de bodem wordt geïnfiltreerd. FHVI-infiltratieputten vormen een goed alternatief voor steden en bedrijven die hemelwater afkoppelen van het riool.

Hoe werkt de FHVI-techniek?

De diepte van een FHVI-regenput kan circa 12 tot 20 meter diep zijn. Dieptes zijn afhankelijk van waar het watervoerend pakket zich bevindt. Het water komt in de put terecht via één of meerdere straatkolken. In de straatkolken wordt het grootste straatvuil, zoals bladeren, tegengehouden. Bovenin de regenput bevindt zich een filter dat het regenwater zuivert tot een hoge kwaliteit. Onderin de afvoerbuis is een spuitmond bevestigd die samen met de druk van de bovenliggende waterkolom de doorloopsnelheid van het water verhoogd. Vervolgens wordt het water in het watervoerend pakket afgevoerd.

Eerste testresultaat regenwaterinfiltratie

In Duitsland en Nederland is de techniek getest bij extreme regenval. Dit is de zogenaamde regenbui T10. Deze bui komt overeen met een piekintensiteit van 5,25 l/sec voor een gebied van 250 m2: een totaal volume van 36 mm/u. De FHVI-techniek heeft de testen goed doorstaan zodat de stap naar een uitgebreide pilotfase gezet kan worden.

De theorie achter FHVI

De techniek van FHVI is voor het eerst toegepast bij retourbemaling. Retourbemaling wordt toegepast bij werkzaamheden die zich afspelen onder het grondwaterpeil, zoals het aanleggen van tunnels. Grote hoeveelheden grondwater worden vanuit de bouwplaats opgepompt en in het nabijgelegen gebied de grond weer ingepompt om werkzaamheden in een droge bouwput te kunnen uitvoeren en om water van dezelfde kwaliteit weer aan het grondwater toe te voegen.

De Duitse geohydroloog Werner Wils deed intensief onderzoek naar de processen in een watervoerend pakket tijdens een retourbemaling. Hij ontdekte dat grote hoeveelheden water snel kunnen worden afgevoerd wanneer een specifieke waterafvoerende laag, ofwel aquifer, wordt aangeboord. Bij het boren van een regenput is het dus van belang om het juiste infiltratiepunt te lokaliseren.