Toepassing van de DSI-techniek in de gemeente Putten

In opdracht van de gemeente Putten heeft Anacon-Infra een technische evaluatie uitgevoerd voor de toepassing van de DSI-techniek in deze gemeente. Vanaf het najaar van 2016 tot 2018 zijn verschillende filteroplossingen getest, waaronder ook voorfiltersystemen van andere leveranciers. Hierbij waren vooral beheeraspecten en mogelijke vervuiling van het systeem belangrijke aandachtspunten. Jammer genoeg heeft echter geen […]

Lees verder