Van probleem naar oplossing in de Gentiaanstraat in Apeldoorn

In Apeldoorn wordt op steeds meer plekken de FHVI-techniek toegepast. Zo ook in de Gentiaanstraat in de wijk Zevenhuizen. Dit bleek een ideale locatie te zijn voor een FHVI-test case.

 Wateroverlast

Een aantal pleintjes in deze straat waren jaren geleden al afgekoppeld van het riool. Hierbij was gebruik gemaakt van ondiepe, verticale infiltratie. Het was de bedoeling dat het water na 24 uur was weggezakt in de ondergrond, maar de laatste tijd werkte dit systeem niet goed meer: water bleef dagen staan. Er ontstond wateroverlast door vervuiling van de putten. Op de pleintjes rijdt geen verkeer, maar er staan wel grote bomen omheen. De verstopping kwam daarom waarschijnlijk door organische deeltjes als pollen en bladresten.

De ondergrond

De Gentiaanstraat ligt in het oosten van Apeldoorn. Hier zit je aan de rand van de stuwwal, in het overgangsgebied naar het rivierenlandschap van de IJssel. Dat betekent dat hier zowel hogere grondwaterstanden als een minder doorlatende ondergrond te vinden zijn dan aan de westkant van Apeldoorn, waar tot nog toe de FHVI-putten werden geslagen.

FHVI in de Gentiaanstraat: twee vliegen in één klap

Vanwege de aanwezige overlast en het type ondergrond heeft de gemeente Apeldoorn de Gentiaanstraat uitgekozen als FHVI-locatie. Hier kan de FHVI-techniek getest worden op een meer kleiige ondergrond en tegelijkertijd bestaande wateroverlast verholpen worden. Ook zijn enkele parkeerhofjes naast de pleintjes meegenomen en is daarmee extra verhard oppervlak afgekoppeld van de gemengde riolering.

Omdat uit proefboringen bleek dat er op deze plek maar half zoveel afvoercapaciteit was als op de locaties met een meer zanderige ondergrond, is er gekozen om twee FHVI-putten vlak bij elkaar te plaatsen. Binnen een meter afstand zijn een buis van 12 meter en één van 17 meter diep geplaatst om de afvoercapaciteit te vergroten. Daarnaast is per pleintje een tweede FHVI-systeem geplaatst, circa 40 meter verderop. Bij eventuele overbelasting van de één kan het water via de straat in de kolken van het andere infiltratiepunt stromen.

Eerste resultaten

De eerste resultaten van deze nieuwe putten zijn positief: er zijn tot nog toe geen klachten meer geweest van wateroverlast. Wel raakte één filterput vrij snel verstopt, maar dat bleek veroorzaakt te zijn door olielekkage op de straat. Nadat het filterdoek in de put was vervangen, was het probleem verholpen. Belangrijker nog: door het voorfilter heeft de vervuiling de FHVI-put niet bereikt.

Toekomst

Voor dit jaar staan er 50 nieuwe FHVI-putten in Apeldoorn op de planning. Het is de bedoeling dat deze tientallen jaren meegaan, maar dat kan alleen als ze snel genoeg doorlopen. Daarom is het voorfilter eerst getest en is er een tweejarige monitoringsplan uitgewerkt om te kijken of de doorloopsnelheid over tijd voldoende hoog blijft. Op deze manier zal het dichtslaan van een infiltratiepunt zoals in de Gentiaanstraat in de toekomst zoveel mogelijk verleden tijd zijn.