Gemeente Hilversum en Waternet bezoeken Apeldoorn

In de gemeente Hilversum zorgt zware regenval regelmatig voor problemen. Er zijn nauwelijks mogelijkheden om het hemelwater naar oppervlaktewater af te voeren en ook de afvoer via de riolering is geen optie. In Apeldoorn kregen medewerkers van gemeente Hilversum en Waternet uitleg over de FHVI-technologie en bekeken ze de werking in de praktijk. Gemeente Apeldoorn gaf uitleg over het project en schetste ook de samenhang met andere waterprojecten in de stad.