Brussel vereert LIFE AERFIT met locatiebezoek in Apeldoorn

Het project LIFE AERFIT in Apeldoorn werd vereerd met een locatiebezoek vanuit Brussel. Kinnie de Beule kwam namens het monitoringsteam Neemo naar de stad om de eerste resultaten van het project te aanschouwen. Hiervoor stapte zij tijdens een koude, mistige decemberdag samen met de stuurgroep van LIFE AERFIT op de fiets voor een ronde door de stad.

In de gemeente Apeldoorn loopt het pilotproject LIFE AERFIT, medegefinancierd vanuit het EU-programma LIFE. Dit betekent dat er tussen 2019 en 2022 ruimt 150 infiltratieputten worden aangelegd volgens de Fast High Volume Infiltration Techniek (FHVI-techniek). Met deze techniek kan regenwater in korte tijd terugvloeien in de bodem in plaats van het riool. Hierdoor raakt het riool niet overbelast.

Infiltratieput op de Koning Lodewijklaan

Op de Koning Lodewijklaan was te zien hoe zo’n infiltratieput werd aangelegd. Met een boorwagen werd zorgvuldig gezocht naar de juiste diepte. Het infiltratiepunt moet namelijk eindigen in een bodemlaag waarin het water snel wordt afgevoerd. Of zo’n grondlaag bereikt is, kan Henk van Tongeren Water & Techniek, het bedrijf dat infiltratiebronnen boort, bepalen aan de hoeveelheid water die tijdens de boring in de bodem verdwijnt. De bron was deze keer twintig meter diep.

Vervolgens plaatst het bedrijf de infiltratiebron: een buis met aan het uiteinde smalle openingen waardoor het water uit de bron de bodem in kan stromen. De buis wordt rondom gecentreerd met zand en infiltratiegrind, zodat deze niet kan verschuiven.

Klimaat robuustheid door verticale tuinen en meer waterberging

Gemeente Apeldoorn wil in 2050 klimaat robuust zijn en neemt daarvoor allerlei maatregelen. Het aanleggen van de infiltratieputten is één manier om dit bereiken. Tijdens de fietsronde liet de stuurgroep ook andere maatregelen zien, zoals de Klimaatstraat waar geëxperimenteerd wordt met verduurzamen. Zo is onder andere een verticale tuin op de voorgevel van een winkel aangelegd.

Ook stonden ze stil bij het Amaliapark, waar sprengenbeek de Grift door stroomt. Voorheen lag op deze plek een parkeerplaats en stroomde de Grift ondergronds, maar nu is de situatie omgekeerd: de Grift stroomt nu óver de ondergrondse parkeergarage. Het is dus een groen en blauw dak! De aangrenzende Brinklaan heeft een waterbergende functie in de fundering onder de weg: een plek waar regenwater heengeleid en opgevangen wordt en waar het water de bodem in kan zakken.

Bericht gaat verder onder de foto’s

Monitoren LIFE AERFIT voor meer inzicht

Dit jaar is gestart met de aanleg van de infiltratieputten. De komende drie jaar worden er ruim 150 aangelegd. Deze putten worden drie jaar lang gemonitord en de resultaten hiervan worden richting overheden en professionals in Nederland en de EU verspreid. Het doel is om met de FHVI-techniek schade en irritatie  door wateroverlast in stedelijke gebieden te voorkomen.

Het LIFE AERFIT project is een initiatief van Gemeente Apeldoorn, Henk van Tongeren Water & Techniek, Stichting 02DIT,  STOWA, stichting RIONED en Hölscher Wasserbau. Het project wordt uitgevoerd met behulp van LIFE + subsidie vanuit de Europese Commissie.