Goed op weg: twintig nieuwe FHVI-putten in Apeldoorn

Henk van Tongeren Water & Techniek heeft in 2020 twintig nieuwe FHVI-putten geplaatst in Apeldoorn. Ze zijn onderdeel van de afspraak om in het kader van het Aerfit-project in drie jaar tijd 150 van deze putten te realiseren. Voor 2021 staan 50 nieuwe putten op de planning.

Het plaatsen van een FHVI-put is een behoorlijke klus: de putten zijn 15 tot 20 meter diep. De aanleg van de putten is daarom gekoppeld aan werkzaamheden die toch al op de rol staan, denk aan de aanpak van een riool.

Zoeken naar de beste laag

Bij het kiezen van locaties wordt goed gekeken naar de bodem: is deze naar verwachting doorlatend genoeg. Als dat het geval is, kan de werking van de infiltratieputten lokaal nog verschillen om dat op de ene locatie wat meer grond zit en op een andere locatie meer leem. Als de bodem wat minder doorlatend is kan dit er voor zorgen dat de infiltratie langzamer verloopt. De ervaring leert dat 30-40% kan verschillen in de werking.

Ook de keuze voor de diepte van het filter speelt een rol. Daarom wordt bij het boren van een put goed bijgehouden hoe de bodem eruitziet: er wordt een zogenaamde boorstaat gemaakt. In dit overzicht staat voor elke diepte de samenstelling van de bodem: is deze zandig of lemig, hoeveel grind zit erin, enzovoort. Het filter wordt vervolgens geplaatst ter hoogte van een goed doorlatende laag.

Nieuwe filters houden put schoon

Er is inmiddels ook ervaring opgedaan met nieuwe filters, en met succes! Voorheen deden zich geregeld problemen voor met versmering of verstopping door aanvoer van organisch materiaal. Het nieuwe filter bestaat uit een buiten- en een binnenfilter. Het binnenfilter is eenvoudig naar boven te halen en kan dan worden schoongemaakt. Zo kan het filter, zonder een enorme investering, zijn werk goed blijven doen.

Positief effect

De eerste ervaringen met de FHVI-putten zijn positief. In straten waar voor 2020 geregeld wateroverlast optrad, was dat in het afgelopen jaar niet het geval. Terwijl er ook in 2020 sprake is geweest van stevige regenval. Nadere analyse van de werking van de putten in hoosbuien wordt nog uitgevoerd.